ADEQUAATHEIDSBESLUIT

Wanneer je vanuit Nederland persoonsgegevens wilt doorgeven aan een land buiten het toepassingsgebied van de AVG (een derde land), dan mag dit alleen wanneer dit derde land voldoende bescherming biedt. Dat is onder andere het geval wanneer de Europese Commissie (EC) een adequaatheidsbesluit heeft genomen voor dat land. De EC stelt dan vast dat de gegevensbescherming in het betreffende land van een vergelijkbaar niveau is als de AVG.