ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Een Europese verordening met regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Ook wel: de privacywet. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt in de Europese Economische Ruimte: alle landen van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. In het Engels spreek je van de General Data Protection Regulation ofwel GDPR.